Tehlikeli Atık Bertarafı

Sanayi kuruluşlarının üretimleri sonucu oluşan ve geri kazanım imkânı olmayan endüstriyel atıklar lisanlarımız kapsamında çözüm ortaklarımız ile atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesislerine götürülüp kalorifik ve ağır metal değerlerine bakılarak ön işlem tabi tutulup küçük parçacıklar haline getirilir; lisanlı çimento fabrikalarına ek yakıt olarak gönderilerek imha edilmesi sağlanır.

Bize Yazın